TYÖELÄMÄN
DIGITAITOJA
TUTOR-MALLILLA

KATSO VIDEO +

Digitutor- Työelämän digitaitoja tutor-mallilla

 

ESR-rahoitteinen Työelämän digitaitoja tutor-mallilla -hanke toteutetaan Turun yliopiston koulutussosiologian tutkimuskeskuksen (RUSE) sekä Työväen Sivistysliiton (TSL) yhteistyönä. Hankkeen tavoitteena on kehittää työpaikkojen omista työntekijöistä tutoreita, jotka avustavat työkavereitaan ICT-haasteissa. Työntekijät, jotka hallitsevat työvälineet, kykenevät käsittelemään tietoa, osaavat hakea tietoa, ymmärtävät tietoturvaan liittyvät asiat ja tietävät viestinnästä, ovat kehittyneitä ICT-osaajia.

Digitalisaation myötä, työntekijät tulevat enenevissä määrin tarvitsemaan ICT-taitoja. Digitutor tähtää kyseisten taitojen omaksumiseen. Kohderyhmään kuuluvat lähinnä Varsinais-Suomen ja Etelä-Savon alueiden PK-yritysten metalli-, konepaja- ja kemianteollisuuden tuotannon työntekijät, tosin myös muilta teollisuudenaloilta on mahdollista osallistua. Yritys voi sopia yhteistyöstä hankekoordinaattorin kanssa, jonka jälkeen edetään kolmessa vaiheessa: Testaus, koulutus ja Tutor-toiminnan käynnistäminen. Osallistuminen hankkeeseen on yritykselle maksutonta. Hankeaikataulun (syksy 2017-kevät 2020) puitteissa testauksiin ja koulutuksiin liittyvät ajankohdat sovitaan yrityksen aikatauluihin sopiviksi.

Avainsanat:

ICT-taidot

Osaamisen kehittäminen

Tulevaisuuden työelämä

Digitalisaatio