TYÖELÄMÄN
DIGITAITOJA
TUTOR-MALLILLA

KATSO VIDEO +

Digitutor- Työelämän digitaitoja tutor-mallilla

ESR-rahoitteinen Työelämän digitaitoja tutor-mallilla -hanke toteutetaan Turun yliopiston koulutussosiologian tutkimuskeskuksen (RUSE) sekä Työväen Sivistysliiton (TSL) yhteistyönä.

Digitutor-hankkeessa kehitämme tuotannon työntekijöiden tietoteknistä osaamista. Osallistumalla hankkeeseen pääsette testaamaan työntekijöidenne ICT-taidot. Saatte koosteraportin henkilöstönne kehityskohteista ja hyödynnettävissä olevista resursseista. Voitte valita työntekijöistänne koulutettavat henkilöt, jotka saavat Työväen sivistysliiton Digitutor-koulutuksen. Koulutuksessa opiskellaan ohjaus-, tiedonhaku-, laitteen käyttö-, tietoturva ja viestintätaitoja. Uusia taitoja voi höydyntää esimerkiksi työohjeiden laatimisessa, uusien työtapojen ja laitteiden käyttöönotossa, sisäisten koulutusten ohjaamisessa, yrityksen tietoturva-asioiden läpikäymisessä ja yritysmateriaalin laatimisessa. Kehittyneen osaamisen myötä työpaikalla voidaan uudelleenjärjestää viestintätapoja henkilöstön kesken tai asiakkaiden kanssa. Koulutetut digitutorit jakavat osaamistaan toisille työntekijöille ja auttavat heitä IT-haasteissa. Hankkeemme antaa tukensa myös Digitutoreille! Tutorointi käynnistetään yhteistyössä hanketyöntekijän kanssa. Digitutoreilla on myös ongelmatilanteissa mahdollisuus ottaa yhteyttä hankekoordinaattoriin hankkeen ajan.

Hanketuki

Autamme kaikissa hankkeeseen liittyvissä asioissa.

Tutkimus

Tutkimuksen avulla tuemme tiedolla johtamista.

Koulutus

Kouluttamalla kehitämme osaamista.

= ICT-taitoja tuotantoon

Työtapoja voidaan kehittää ja tehostaa, kun henkilöstön ICT-taidot kohenevat. Työhyvinvointi kasvaa, kun huoli osaamattomuudesta ei hidasta työskentelyä. Henkilöstö on valmiimpi vastaanottamaan uusia digitalisaation tuomia mahdollisuuksia.

Hanke pähkinänkuoressa

Klikkaa esiteruudun oikeassa alareunassa olevaa kulmista muodostuvaa neliötä (Fullscreen), jolloin voit selata täysikokoista esitettä. Voit poistua kokosivu-tilasta painamalla näppäimistöstä Esc-näppäintä.

Yritykset, jotka osallistuvat Digitutor-hankkeeseen saavuttavat monia etuja, kuten:

0
Etua
  • 1. Yritykselle tietoa henkilöstönsä tietoteknisistä taidoista – vahvuudet ja kehityskohteet
  • 2. Yritykselle tehokkuutta osaamisesta – osaava tekee nopeammin
  • 3. Yritykselle laadukas Työväen sivistysliiton koulutus – ainutlaatuinen kurssikokonaisuus
  • 4. Yritykselle maksuton mahdollisuus – Hanke on ESR-rahoitteinen
  • 5. Yritykselle uusia työtapoja – uudet taidot ja oman työn tuntemus luovat pohjan kehitysideoille
  • 6. Yritykselle brändin vahvistusta – henkilöstöä kehittävä yritys näyttäytyy hyvässä valossa
  • 7. Yritykselle ajankohtaista asiaa blogeissa – tuotamme kiinnostavia tekstejä digitalisaatiosta
  • 8. Yrityksen tuotannon työntekijöille koulutustilaisuus – ainutlaatuinen mahdollisuus
  • 9. Yritykselle näkyvyyttä – Yritykset, jotka sallivat näkyvyyden tulevat esiin tiedotuksissamme
  • 10. Yritykselle yhteistoimintaa tukeva malli – tutorointi madaltaa kynnystä tietoteknisten haasteiden selvittämiseen