TYÖELÄMÄN
DIGITAITOJA
TUTOR-MALLILLA

LUE LISÄÄ +

Digitutor-hanke

Koulutussosiologian tutkimuskeskus (RUSE) ja Työväen sivistysliitto (TSL) tutkivat ja kehittävät syksyn 2017 ja kevään 2020 välisenä aikana teollisuuden eri toimialoilla suorittavaa työtä tekevien tieto- ja viestintätekniikan taitoja. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto (ESR). Hankkeen tarkoituksena on tuottaa tietoa työntekijöiden tieto- ja viestintätekniikan taidoista ja kehittää näitä taitoja työpaikoilla. Osaamista kartoitetaan RUSE:n kehittämällä digitaitotestillä. Digitaitojen kehittämiseksi laaditaan tutor-malli, jota pilotoidaan yrityksissä.