TYÖELÄMÄN
DIGITAITOJA
TUTOR-MALLILLA

KATSO VIDEO +

Digitutor- Työelämän digitaitoja tutor-mallilla

 

ESR-rahoitteinen Työelämän digitaitoja tutor-mallilla -hanke toteutetaan Turun yliopiston koulutussosiologian tutkimuskeskuksen (RUSE) sekä Työväen Sivistysliiton (TSL) yhteistyönä. Hankkeen tavoitteena on kehittää työpaikkojen omista työntekijöistä tutoreita, jotka avustavat työkavereitaan ICT-haasteissa. Työntekijät, jotka hallitsevat työvälineet, kykenevät käsittelemään tietoa, osaavat hakea tietoa, ymmärtävät tietoturvaan liittyvät asiat ja tietävät viestinnästä, ovat kehittyneitä ICT-osaajia.

 

Digitalisaatio valtion kärkihankkeessa

Nykyisen hallitusohjelman 2025-tavoitteessa pyritään rakentamaan digitaalisen liiketoiminnan kasvuympäristöä. Sen päätoimet ovat seuraavat*:

  1. Edistetään esineiden internetiä
  2. Rakennetaan liikenteen digitaalisten palveluiden kasvuympäristö
  3. Toimeenpannaan luottamusta lisäävä tietoturvastrategia
  4. Toimeenpannaan robotiikan toimintaohjelma
  5. Toimeenpannaan massadatan toimintaohjelma

Digitutor-hankkeemme valmistelee PK-yritysten tuotannon työntekijöitä vastaanottamaan digitalisaation tuomia mahdollisuuksia. ICT-taitoiset tuotannon työntekijät kykenevät vastaamaan haasteisiin, joissa vaaditaan uudenlaista osaamista. Perustaidot liittyen tietotekniikkaan, tietoturvaan ja viestintään luovat pohjan, jonka varaan voi rakentaa haasteellisempia digitalisaation myötä syntyviä työtehtäviä. Tervetuloa mukaan digitutor-hankkeeseemme! Osallistuminen on maksutonta. Tarjoamme eväitä matkallenne kohti digitalisaatiota.

* http://valtioneuvosto.fi/hallitusohjelman-toteutus/digitalisaatio

 

Avainsanat:

ICT-taidot

Osaamisen kehittäminen

Tulevaisuuden työelämä

Digitalisaatio