TYÖELÄMÄN
DIGITAITOJA
TUTOR-MALLILLA

KATSO VIDEO +

Digitutor- Työelämän digitaitoja tutor-mallilla

ESR-rahoitteinen Työelämän digitaitoja tutor-mallilla -hanke toteutetaan Turun yliopiston koulutussosiologian tutkimuskeskuksen (RUSE) sekä Työväen Sivistysliiton (TSL) yhteistyönä.

Digitutor-hankkeessa kehitämme tuotannon työntekijöiden tietoteknistä osaamista. Osallistumalla hankkeeseen pääsette testaamaan työntekijöidenne ICT-taidot. Saatte koosteraportin henkilöstönne kehityskohteista ja hyödynnettävissä olevista resursseista. Voitte valita työntekijöistänne koulutettavat henkilöt, jotka saavat Työväen sivistysliiton Digitutor-koulutuksen. Koulutuksessa opiskellaan ohjaus-, tiedonhaku-, laitteen käyttö-, tietoturva ja viestintätaitoja. Uusia taitoja voi höydyntää esimerkiksi työohjeiden laatimisessa, uusien työtapojen ja laitteiden käyttöönotossa, sisäisten koulutusten ohjaamisessa, yrityksen tietoturva-asioiden läpikäymisessä ja yritysmateriaalin laatimisessa. Kehittyneen osaamisen myötä työpaikalla voidaan uudelleenjärjestää viestintätapoja henkilöstön kesken tai asiakkaiden kanssa. Koulutetut digitutorit jakavat osaamistaan toisille työntekijöille ja auttavat heitä IT-haasteissa. Hankkeemme antaa tukensa myös Digitutoreille! Tutorointi käynnistetään yhteistyössä hanketyöntekijän kanssa. Digitutoreilla on myös ongelmatilanteissa mahdollisuus ottaa yhteyttä hankekoordinaattoriin hankkeen ajan.

Yritykset, jotka osallistuvat Digitutor-hankkeeseen saavuttavat monia etuja, kuten:

0
Etua
  • 1. Yritykselle tietoa henkilöstönsä tietoteknisistä taidoista – vahvuudet ja kehityskohteet
  • 2. Yritykselle tehokkuutta osaamisesta – osaava tekee nopeammin
  • 3. Yritykselle laadukas Työväen sivistysliiton koulutus – ainutlaatuinen kurssikokonaisuus
  • 4. Yritykselle maksuton mahdollisuus – Hanke on ESR-rahoitteinen
  • 5. Yritykselle uusia työtapoja – uudet taidot ja oman työn tuntemus luovat pohjan kehitysideoille
  • 6. Yritykselle brändin vahvistusta – henkilöstöä kehittävä yritys näyttäytyy hyvässä valossa
  • 7. Yritykselle ajankohtaista asiaa blogeissa – tuotamme kiinnostavia tekstejä digitalisaatiosta
  • 8. Yrityksen tuotannon työntekijöille koulutustilaisuus – ainutlaatuinen mahdollisuus
  • 9. Yritykselle näkyvyyttä – Yritykset, jotka sallivat näkyvyyden tulevat esiin tiedotuksissamme
  • 10. Yritykselle yhteistoimintaa tukeva malli – tutorointi madaltaa kynnystä tietoteknisten haasteiden selvittämiseen

Hanke pähkinänkuoressa

Klikkaa esiteruudun oikeassa alareunassa olevaa kulmista muodostuvaa neliötä (Fullscreen), jolloin voit selata täysikokoista esitettä. Voit poistua kokosivu-tilasta painamalla näppäimistöstä Esc-näppäintä.