TYÖELÄMÄN
DIGITAITOJA
TUTOR-MALLILLA

KATSO VIDEO +

Digitutor- Työelämän digitaitoja tutor-mallilla

Tervetuloa mukaan Digitutorᶧ-hankkeeseen! Toiminnan tavoitteena on kehittää työpaikkojen omista työntekijöistä tutoreita, jotka avustavat työkavereitaan IT-haasteissa. Koulutuksen aikana opiskellaan tietoturvaan, viestintään, tiedonhakuun, työvälineohjelmiin ja laitteiden käyttöön liittyviä taitoja.

Digitalisaation myötä, työntekijät tulevat enenevissä määrin tarvitsemaan IT-taitoja. Kohderyhmään kuuluvat metalli-, konepaja- ja kemianteollisuuden tuotannon työntekijät, tosin myös muilta toimialoilta on mahdollista osallistua. Työntekijöiden osaamisen kehittäminen hankkeessa on yrityksille maksutonta. 

Yritys voi sopia yhteistyöstä hankekoordinaattorin kanssa, jonka jälkeen edetään kolmessa vaiheessa:

Vaihe 1: Koulutus

Koulutukseen valitaan muutama työntekijä. Työväen Sivistysliitto kouluttaa heistä digitutoreita, jotka jakavat osaamistaan työpaikallaan. Koulutus järjestetään yrityksen tiloissa. Aikatauluista sovitaan joustavasti.

Vaihe 2: Tutor-toiminta

Digitutor jakaa osaamistaan työpaikalla ja tukee työkavereitaan IT-haasteissa. Tutor-toiminta käynnistetään työpaikalla TSL:n kouluttajan tukemana.

Vaihe 3: Testaus

Yrityksen työntekijöiden IT-taidot testataan. Yritys saa koosteraportin, jossa tarkastellaan yrityksen työntekijöiden ICT-taitoja yhteisesti. Testaus tapahtuu työpaikalla, suorittamiseen tarvitaan tietokone, joka yhteydessä internettiin.

= IT-taitoja tuotantoon

Työtapoja voidaan kehittää ja tehostaa, kun henkilöstön IT-taidot kohenevat. Työhyvinvointi kasvaa, kun huoli osaamattomuudesta ei hidasta työskentelyä. Henkilöstö on valmiimpi vastaanottamaan uusia digitalisaation tuomia mahdollisuuksia.

Hankeaikataulun (syksy 2017-kevät 2020) puitteissa testauksiin ja koulutuksiin liittyvät ajankohdat sovitaan yrityksen aikatauluihin sopiviksi.

Mukaan pääsee ottamalla yhteyttä hankekoordinaattori Eeva-Leena Alanteeseen,   eeva-leena.alanne@utu.fi tai hankkeen tutkija Loretta Saikkoseen loretta.saikkonen@utu.fi

ESR-rahoitteinen Digitutor -hanke toteutetaan Turun yliopiston koulutussosiologian tutkimuskeskuksen (RUSE) sekä Työväen Sivistysliiton (TSL) yhteistyönä.

Yritykset, jotka osallistuvat maksuttomaan Digitutor-hankkeeseen saavuttavat monia etuja, kuten:

0
Etua

Hanke pähkinänkuoressa

 

Klikkaa esiteruudun oikeassa alareunassa olevaa kulmista muodostuvaa neliötä (Fullscreen), jolloin voit selata täysikokoista esitettä. Voit poistua kokosivu-tilasta painamalla näppäimistöstä Esc-näppäintä.