Työturvallisuutta virtuaalikoulutuksella

Virtuaalikoulutuksessa voi harjoitella esimerkiksi laitteiden käyttöä.

Työntekijöiden koulutusta voidaan kätevästi järjestää virtuaalimaailmassa. Työturvallisuuskoulutuksen voi suorittaa häiritsemättä tuotantoa ja vaarallisissa olosuhteissa suoritettavat työtehtävät harjoitella rutiininomaisiksi VR-teknologiaa hyödyntäen. Yrityksen tiloihin voi tutustua missä päin maailmaa tahansa, kun tuotannosta luodaan virtuaalikierros. Kustannukset ovat maltillisia ja mahdollisia myös Pk-yrityksille. Ratkaisujen toteuttaminen ei ole niin kallista, kuin ennalta voisi ajatella.

Kirjoitin blogitekstin teollisen alan virtuaalikoulutuksista, koska niiden avulla yritykset voivat opettaa työntekijöilleen mm. työturvallisuuteen ja laitteiden käyttöön liittyviä asioita. Sain haastatella CTRL Realitylla myyntipäällikkönä työskentelevää Petri Karvista ja kuulin hänen näkemyksiään Pk-yritysten tilanteesta VR- ja AR-teknologioiden suhteen. Karvisella on pitkä työhistoria SaaS-palveluiden puolella, nykyisessä tehtävässään hän on toiminut vuoden alusta lähtien.

Rutiineja VR-koulutuksessa tehdyistä toistoista

Haastattelun aikana ilmeni, miten virtuaalitodellisuus ja lisätty todellisuus helpottavat yrityksiä järjestämään perehdytyksiä ja käyttöönottokoulutuksia. Virtuaaliperehdytyksen etuna on, että sen voi toistaa niin usein kun on tarvetta. Toiston myötä on mahdollista luoda rutiineja. Lisäksi ympäristö tulee tutuksi rennolla tavalla ilman paineita ja tila tuntuu tutulta siihen todellisuudessa tultaessa. Perehdytys voidaan toteuttaa missä tahansa ja milloin tahansa, jolloin koulutus voidaan järjestää hyvin joustavasti. Karvinen kommentoi VR-koulutusten vahvuuksien tulevan erityisesti esiin tilanteissa, joissa koulutettaviin kohteisiin, työtehtäviin tai laitteisiin liittyy vaaroja ja myös tilanteissa, joissa koulutuksia on hankalaa tai kallista järjestää.

Tapaturmien ehkäisy havannointi-tehtävillä

CTRL Reality on tuottanut yrityksille työturvallisuuskoulutuksia, joissa kuvista etsitään ja osoitetaan työturvariskejä. Siten koulutetaan havaitsemaan epäkohtia, jotka voivat aiheuttaa työtapaturmia. Koulutus auttaa havainnoimaan riksejä todellisessa ympäristössä, koska virtuaalimaailmassa käytettävät kuvat voidaan ottaa yrityksen omista tiloista. VR-koulutuksia voidaan toteuttaa myös ilman valokuvia tuotannossa, esimerkkinä Karvinen mainitsee laitteiden käyttökoulutukset. Silloin laite mallinnetaan ja tehdään 3D-kuvin sekä koodaamalla, jolloin saadaan laitetta esittävä kappale luotua. Mallinnus voidaan tehdä esimerkiksi raskaasta työkoneesta, jolloin siihen on mahdollista perehtyä käymättä tuotannossa. CTRL Reality on tuottanut esimerkiksi linja-autonkuljettajien koulutuksen, jossa kuljettajat voivat harjoitella ajoon lähtö -valmisteluiden tekemistä. Mikäli virtuaalimaailmassa tapahtuvassa harjoittelussa tapahtuu virhe, sen voi tehdä, mutta kuljettaja saa palautteen tekemästään virheestä ja voi harjoitella uudelleen esim. öljyn kaatamista oikeaan säiliöön. Karvinen muistutti, miten todellisessa maailmassa virheet voivat tulla hyvin kalliiksi, jonka vuoksi laitteiden käyttöä on järkevää opiskella virtuaaliympäristössä.

Lisätty todellisuus konkretisoi käyttöohjeet

AR-ratkaisuista eli lisätyn todellisuuden käyttökeinoista puhuttaessa Karvinen mainitsee laitteiden käyttöohjeistukset. CTRL Reality on tuottanut monimutkaiseen oskilloskooppiin käyttöohjeen. Laitteeseen perehdytään asettamalla älypuhelin/tabletti laitteen ylle, jolloin ruutuun ilmestyy konkreettiset ohjeet oskilloskoopin käyttämiseen. Kyseiset AR-ratkaisut ovat laitekohtaisia ja tuotetaan aina yksilöllisesti tarvittuihin laitteisiin. Karvinen tuo esiin, miten AR-käyttöohje on tavallista manuaalia huomattavasti konkreettisempi keino perehtyä laitteen toimintoihin.

Myyntivaltti toimipisteen virtuaalikierroksesta

Tehdasvierailu voidaan järjestää helposti toisella puolella maailmaa, jolloin virtuaalilaseja hyödyntämällä voidaan esitellä miten tuotteita valmistetaan Suomessa. Virtuaalinen tehdaskierros on konkreettinen esittely sidosryhmille ja asiakkaille tuotannosta, joka voidaan tehdä häiritsemättä tehtaan toimintaa. Karvisen mukaan virtuaalikierrokset tuotannossa ovat vielä suhteellisen harvinaisia, joten sellaisella on mahdollista erottautua kilpailijoistaan. Virtuaalikierrosta voi esitellä myös esimerkiksi messuilla, jolloin omaan esittelypisteeseen saa lisättyä kiinnostavuutta VR-ratkaisulla.

CTRL Reality tarjoaa räätälöityjä VR-paketteja

Teollisen alan yrityksissä ei vielä ole osattu juuri hyödyntää koulutusmahdollisuutta virtuaalimaailmassa. Karvinen kommentoi, että PK-yrityksissä usein tiedetään mitä VR tarkoittaa ja tunnetaan sen käyttömahdollisuuksia, mutta teknologiaa ei ole vielä paljolti hyödynnetty. Petri Karvinen arvioi tämän johtuvan siitä, etteivät VR-ratkaisuja tuottavat yritykset ole tarjonneet täsmäratkaisuja yrityksille. Tästä johtuen uuden teknologian ostaminen on ollut vaikeampaa ja lopputuotteen sekä kustannusarvion hahmottaminen käytännössä mahdotonta. Siten CTRL Reality on poikkeuksellinen VR-ratkaisuiden tarjoaja, koska he ovat paketoineet valmiita ratkaisuja, joista asiakas voi valita omiin tarpeisiinsa sopivat vaihtoehdot. Paketointi mahdollistaa palveluiden tuottamisen nopeammalla aikataululla ja matalammilla kustannuksilla, koska koodaustyötä ei aloiteta alusta jokaisen asiakkaan kohdalla, vaan valmiiden pohjien varaan tuotetaan asiakkaalle räätälöity kokonaisuus. Paketointi tekee ratkaisujen ostamisen myös helpoksi, koska asiakas saa heti näkemyksen siitä, millaisen tuotteen hän on saamassa. Kustannusarviot ovat konkreettisia, koska suuri osa valituista ratkaisuista on jo olemassa. Karvinen kuvailee, että jo muutamalla tuhannella eurolla yrityksen on mahdollista saada toimiva koulutuskokonaisuus.

Asiakasyritys sisällöntuottajana, tehoa tiedonkulkuun

Yritysten on mahdollista tuottaa myös itse sisältöjä tilaamaansa VR-ratkaisuun. Petri Karvinen kertoi, että asiakasyritys voi itse vastata kuvien ottamisesta 360 -kameralla, ladata kuvat palvelimelle ja lisätä otoksiin infotekstejä sekä julkaista sovelluksessa, jonka CTRL Reality on tuottanut. Asiakasta ei jätetä yksin sovelluksen, tunnusten ja kameran kanssa, vaan käyttöönottamiseen ja alkuun pääsemiseen on mahdollista saada tukea. Tarvittaessa kameraa voi lainata, mutta jos yritys tuottaa jatkuvasti itse sisältöjä VR-maailmaansa on kannattavampaa hankkia oma kamera, jollaisia myydään myös kohtuuhintaan. Karvinen kuvailee, että esimerkiksi rakennustyömaat voidaan kuvata usein ja lisätä kuviin infopisteitä, kuten: ”ensiapu”, ”työnjohto” tai ”taukotila”. Kuvat voidaan saada noin vartissa kaikkien käyttöön, koska kuvaaminen, merkitseminen ja julkaiseminen käyvät nopeasti. Henkilöt, joille tieto jaetaan, voivat kätevästi tutustua tietoihin nettiselaimen avulla esim. älypuhelimestaan katsoen. Siten teknologiaa voidaan hyödyntää tehokkaana tiedonjakokanavana, vaikka Karvinen muistuttaa, ettei selainversio ole yhtä mukaansatempaava kuin VR-lasien tarjoama maailma.

Innostunut vastaanotto yrityksissä

Yritykset, joissa on otettu käyttöön VR-ratkaisuja, ovat antaneet positiivisesti yllättynyttä palautetta. Asiakaan kommentti ”ai tää onkin tällaista” kuvastaa, miten virtuaalitodellisuutta voi oppia ymmärtämään ja todellinen käyttö voi olla erilaista ennakkoajatuksiin nähden. Päällimmäisenä reaktioina asiakkailla on ollut innostus uutta VR-ratkaisuaan kohtaan. Digitutor-hankkeessa odotamme innolla uusien teknologioiden saapumista yrityksiin, toimintamme valmistelee työntekijöitä digitalisaation tuomien ratkaisujen vastaanottamiseen.

Digitutor-hankekoordinaattori Alanne Eeva-Leena kirjoitti tekstin haastateltuaan myyntipäällikkö Petri Karvista.