huhtikuu 29, 2019
Keskiviikon 24.4.2019 teemana oli digital twin, eli digitaalinen kaksonen, josta kuulimme useita asiantuntijapuheenvuoroja. Digitaalisen kaksosen käsite sai päivän aikana erilaisia määritelmiä, joissa yhdistyivät näkemykset siitä, että digitaalisella kaksosella tarkoitetaan yhtä aikaa esineen/prosessin/asian digitaalista versiota sekä siinä tapahtuvaa toiminnan mallinnusta ja simulaatiota. Puhujat edustivat eri toimialoja ja kertoivat aiheesta omista näkökulmistaan, jolloin kuulijat saivat hyvin kattavan käsityksen aiheesta. Iltapäivän ryhmätyöskentelyssä päästiin filosofisiin keskusteluihin kehitystrendeistä ja niiden pohjalta käynnistettiin ideointia digitaalisista kaksosista. Tilaisuudessa oli mahdollisuus tutustua myös virtuaalitekniikan demonstraatioihin, joten tapahtuma koostui hyvin monipuolisista elementeistä!
maaliskuu 26, 2019
Työntekijöiden koulutusta voidaan kätevästi järjestää virtuaalimaailmassa. Työturvakoulutuksen voi suorittaa häiritsemättä tuotantoa ja vaarallisissa olosuhteissa suoritettavat työtehtävät harjoitella rutiininomaisiksi VR-teknologiaa hyödyntäen. Yrityksen tiloihin voi tutustua missä päin maailmaa tahansa, kun tuotannosta luodaan virtuaalikierros. Kustannukset ovat maltillisia ja mahdollisia myös Pk-yrityksille. Ratkaisujen toteuttaminen ei ole niin kallista, kuin ennalta voisi ajatella.

Kirjoitin blogitekstin teollisen alan virtuaalikoulutuksista, koska niiden avulla yritykset voivat opettaa työntekijöilleen mm. työturvallisuuteen ja laitteiden käyttöön liittyviä asioita. Sain haastatella CTRL Realitylla myyntipäällikkönä työskentelevää Petri Karvista ja kuulin hänen näkemyksiään Pk-yritysten tilanteesta VR- ja AR-teknologioiden suhteen. Karvisella on pitkä työhistoria SaaS-palveluiden puolella, nykyisessä tehtävässään hän on toiminut vuoden alusta lähtien.
helmikuu 27, 2019
PWC:n julkaisussa (2016) käsiteltiin tutkimustuloksia, jotka pohjautuivat yli 2000 yrityksen vastauksiin. Vastaajista 33 % prosenttia koki yrityksensä hyötyvän digitalisaatiosta hyvin korkeatasoisesti tällä hetkellä, tosin 72 % vastaajista ajatteli yrityksensä kuuluvansa tähän huippu-ryhmään vuonna 2020. Voisi ajatella, että yritykset ovat kiinnostuneita saamaan kilpailuetua mm. automaatiosta, pilvipalveluista, 3D-tulostuksesta, älykkäistä algoritmeistä ja IoT:stä. Raportin mukaan tulevaisuudessa yritykset tarjoavat fyysisten tuotteiden lisäksi digitaalisia dataa hyödyntäviä käyttöliittymiä. Julkaisussa korostetaan, että suurin haaste digitalisaatiossa ei ole teknologia, vaan ihmiset. Yrityksen menestys on yhteydessä sen ”digitaaliseen ÄÖ”:n, jossa johdon kyky määritellä, johtaa ja viestiä muutoksesta ratkaisevat. Muutosjohtamisella todettiin julkaisussa olevan merkittävä rooli, koska monet kokevat epämukavuutta uudessa teknologiakeskeisessä ympäristössä. (PWC: Industry 4.0: Building the digital enterprise. 2016 Global Industry 4.0 Survey. What we mean by Industry 4.0/ Survey key findings/Blueprint for digital success.).
joulukuu 11, 2018
Turun ammattikorkeakoulu ja Suomen Robotiikkayhdistys järjestivät yhdessä Euroopan robotiikkaviikon Suomen päätapahtuman 21.11.2018. Tapahtuma sijoittui Vierailu- ja innovaatiokeskus Joen tiloihin. Keskeisenä teemana oli robotiikka teollisuudessa ja me vierailijat saimme kuulla aiheesta ajankohtaisia puheita sekä tutustua esillä olleisiin robotteihin. Päivä muodosti kiinnostavan katsauksen robotiikkaan, oppimiseen ja tekoälyyn!
marraskuu 09, 2018
Raskaiden työkoneiden ohjausjärjestelmien suunnittelija ja valmistaja Technion osallistui Digitutor-hankkeeseen. Naantalissa toimivassa yrityksessä oltiin kiinnostuneita työntekijöiden IT-osaamisen kehittämisestä, eri vaihtoehtoja koulutuksen järjestämiseen oli kartoitettu ennen hankkeeseen osallistumista. Digitutor-koulutuksen maksuttomuus ja kiinnostavat kurssisisällöt vaikuttivat päätökseen lähteä mukaan hankkeeseen. Yrityksen kaksi työntekijää valmistuivat lokakuun 2018 lopussa digitutoreiksi ja kurssin myötä he ovat valmiita avustamaan sekä opastamaan työkavereitaan tietotekniikkaan liittyvissä haasteissa!