marraskuu 24, 2017
Digitalisaatio tulee yhä kiinteämmäksi osaksi työelämää – myös aloilla, joilla sillä ei tällä hetkellä nähdä merkittävää roolia. Puhe tekoälyn kaltaisista yhteiskuntaa mullistavista teknologioista saattaa peittää alleen perustaitojen tärkeyden tunnistamisen. Katse on suunnattu tulevaisuuden teknologioihin ja osaajien löytämiseen, mutta miten käy niiden työntekijöiden, joilla jo perustason digiosaamisessa on puutteita? Tilannetta ei helpota se, että täydennyskoulutus helposti kasautuu korkeasti koulutetuille, joiden katsotaan hyötyvän eniten koulutuksista.