syyskuu 07, 2018
Osallistuin mielenkiinnolla HT laserin, Koneteknologiakeskus Turku Oy:n ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston 5.9.2018 yhdessä järjestämään tilaisuuteen laserhitsauksen hyödyntämisestä tuotannossa. Aamupäivän aikana paikallaolijat pääsivät kuulemaan mielenkiintoisia näkökulmia laskerhitsauksen hyödyllisyydestä.
elokuu 28, 2018
Työelämän digitaitoja tutor-mallilla hankkeeseen osallistuvat yritykset saavat kahdelle työntekijälleen Työväen sivistysliiton laadukkaan koulutuksen. Valmistuttuaan Digitutoreiksi työntekijöillä on mahdollisuudet kehittää työkavereidensa ICT-taitoja ja työpaikan käytäntöjä.
elokuu 06, 2018
Tämä blogiteksti vastaa seuraaviin kysymyksiin:

Mitä kohti olemme menossa?

Miten digitalisaation mahdollisuuksia on käytännössä hyödynnetty?

Miten yrityksen digitalisaatiostrategiaa voi lähteä luomaan?

Liittyykö startegian luomiseen/digitalisaation höydyntämiseen huolia?
toukokuu 18, 2018
Blogikirjoitus vastaa seuraaviin polttaviin kysymyksiin: Mitä teollisuus 4.0 käytännössä tarkoittaa? Miten digitalisoitunut teollisuuden toimiala on muihin toimialoihin verrattuna? Mihin asioihin digitaalisuuden edelläkävijät panostavat? Miten edelläkävijät sijoittuvat kartalle? Miten osaamisvaatimukset muuttuvat?
huhtikuu 17, 2018
Yrityksen on hyvä tuntea henkilöstönsä osaamistaso ICT-taitoihin liittyen. Siten on mahdollista luoda kokonaiskuva vahvuuksista ja etsiä keinoja osaamispotentiaalin hyödyntämiseen. Samalla voidaan hahmottaa, missä asioissa osaaminen on heikompaa ja tiedetään mitä asioita on syytä painottaa koulutuksissa. Koulutettu digitutor voi testitulosten perusteella suunnata opetusta ja koulutusta tarpeiden mukaisesti.