Digitutor-malli

 

Hankekumppaneiden kanssa kehitetään ja testataan yhteistyössä mallia työntekijäasemassa olevien henkilöiden tieto- ja viestintätekniikan taitojen kehittämiseksi. Suorittavaa työtä tekeville suunnitellaan digitaitojen kehittämiseen liittyvää tutor-toimintaa, jotta puutteelliset taidot eivät muodostaisi estettä työelämässä mukana pysymiselle.

Digitutor-malli pitää sisällään konkreettiset askeleet tutorien valinnasta, tutorien kouluttamisesta sekä työntekijöiden taitojen testaamisesta aina varsinaisen tutor-toiminnan käynnistämiseen. Tutor-mallia testataan eri toimialojen yrityksissä kouluttamalla vapaaehtoisia henkilöitä digitutoreiksi työpaikoilleen. Mallista luodaan sähköinen työkalupakki, joka on eri toimialojen hyödynnettävissä. Työkalupakissa on oppimismateriaalien lisäksi keskustelualue, joka edistää hankkeessa mukana olevien tutorien verkostoitumista ja vertaistuen jakamista.