30.10.2019 klo 8.00-12.00, Joki (Lemminkäisenkatu 12b, Turku)

Digivirta johdattaa yleisön ymmärtämään, miksi IT-taidot ovat tärkeä osa työelämän perustaitoja. Aamupäivän aikana kuullaan tekoälyn mahdollisuuksista alan asiantuntijoiden kertomina, luodaan katsaus hankemaailmaan ja tutustutaan Digitutor-malliin, jolla kehitetään tuotannon työntekijöiden IT-osaamista.

Tapahtumaan voi osallistua paikan päällä tai etäyhteyden kautta, ilmoittautumisaika  päättyi 18.10.2019. Tapahtumaa etänä seuraavat voivat pyytää osallistumislinkin alla olevasta ilmoittautumispainkkeesta 28.10.2019 saakka.

Lue alta lisää tapahtumasta ja esiintyjistä.

Keynote

Robotit ja tekoäly muuttavat organisaatioita

Taneli Tikka

Yrittäjä, Hallituksen PJ 52nd Ventures

Taneli Tikka on Suomen internet -palveluiden toimialan tunnetuimpia nimiä. Hän toimi aiemmin Valtion kehitysyhtiö Vake Oy:n toimitusjohtajana, irtisanoutuen itse tehtävästä kesäkuussa 2019. Aikaisemmin hän on ollut Tiedon innovaatiojohtaja. Tikka toimii myös puheenjohtajana Teknologiateollisuuden tekoälyryhmässä, joka on perustettu vuoden 2018 alussa. 

Hänen kuumimpia luentoaiheita ovat digitalisaatio ja robotisaatio. Mitä ihmisten toiminnalle organisaatiossa tapahtuu tekoälyn, robotisaation ja edistyneen teknologian ansiosta? Minkä osan ihmisen työstä robotisaatio korvaa ja miten? Muita Tanelin aiheita ovat mm. start uppien innovaatiotoiminta, yrittäjyys ja johtajuus. 

Taneli on aktiivisesti mukana edistämässä teknologia-alan menestystä kansallisella tasolla ja osallistuu innovaatiopolitiikan kehittämiseen Työ- ja Elinkeinoministeriön työryhmissä. Hän haluaa herättää keskustelua siitä, millaisin keinoin rakennamme Suomea teollisen yhteiskunnan jälkeen. Tarvitsemme asenteiden, johtajuuden ja koko työn luonteen ajattelun perusteellista remonttia.

Teema

Digivirta kuljettaa ajatukset digitalisaatioon, jonka myötä perustaitojen kehittäminen tulee aiempaa tärkeämmäksi!

Paikka

Vierailukeskus Joki
Lemminkäisenkatu 12b
20520 Turku

Ajankohta

Keskiviikko 30.10.2019
Tilaisuus alkaa kahvituksella
klo 8.00-8.20
Ohjelma päättyy klo 12.00

Tervetuloa

Maksuttomaan tilaisuuteen ovat tervetulleita kaikki työelämän perustaidoista ja digitalisaatiosta kiinnostuneet!

Yhteyshenkilö

Digitutor-hankekoordinaattori,
Eeva-Leena Alanne
+358 (0) 50 3497850

Järjestäjät

Michael Lindholm

Erityisasiantuntija, AI

Michael Lindholm toimii erityisasiantuntijana Turku Science Parkilla ja vastaa AI:hin liittyvien asioiden koordinoinnista sekä yhteistyön luomisesta elinkeinoelämän, yliopistojen, koulutuksen ja julkisen sektorin välille, mahdollistaen uusien tuotteiden ja innovaatioiden syntymisen. Michaelin erityisaloja ovat yrittäjyys, verkostoituminen ja kansainvälistyminen sekä luovien alojen teknologiaan keskittyvät verkostot Pohjoismaissa.

Teemat

Digitalisaatio

Osaamisen kehittäminen

Työelämän
perustaidot

Hankemahdollisuudet

Tekoälyteknologioiden hyödyntäminen

Ohjelma

Kahvitus 8.00 – 8.20

Tervetulotoivotus – Taikoja II -hanke

AI mahdollisuudet alueellamme – Michael Lindholm

Keynote: Robotit ja tekoäly muuttavat organisaatioita – Taneli Tikka

TAITO-hankkeet: Työkaluja perustaitojen kohentamiseen

Tauko ~ 10.30 –>

Digitutor-paneeli IT-taitojen kehittämisestä

Tilaisuus päättyy klo 12.00

Ilmoittautumisaika tapahtumaan päättyi 18.10.2019.
Tapahtumaa etänä seuraavat voivat pyytää osallistumislinkin alla olevasta ilmoittautumispainkkeesta 28.10.2019 saakka.


TAIKOJA II -hanke toimii koordinoivana hankkeena opetus ja kulttuuriministeriön Taito-ohjelmaan valituille hankkeille. Ohjelma keskittyy aikuisväestön ICT-, numero- ja lukutaidon kehittämiseen esimerkiksi niiden väestöryhmien keskuudessa, jotka ovat tauon jälkeen palaamassa takaisin työelämään. Koordinointihankkeen tehtävänä on verkottaa alueen toimijoita sekä viedä hankkeissa kehitettyjä toimintamalleja osaksi pysyviä koulutusrakenteita.

Hankkeeseen voi tutustua osoitteessa: https://taikoja.fi/

TAIKOJA II-konsortiossa ovat mukana: 

Tampereen yliopisto – Koordinointi ja arviointi
Opintotoiminnan Keskusliitto ry, Opintokeskus Sivis – Verkostoiminen
Turun ammattikorkeakoulu Oy – Koulutus

Digitutor-hankkeessa kehitetään työpaikkojen omista työntekijöistä tutoreita, jotka avustavat työkavereitaan IT-haasteissa. Digitalisaation myötä, työntekijät tulevat enenevissä määrin tarvitsemaan IT-taitoja. Osallistuminen hankkeeseen on yrityksille maksutonta. Kohderyhmään kuuluvat lähinnä Varsinais-Suomen ja Etelä-Savon alueiden metalli-, konepaja- ja kemianteollisuuden tuotannon työntekijät, tosin myös muilta toimialoilta on mahdollista osallistua. Yritys voi sopia yhteistyöstä hankekoordinaattorin kanssa, jonka jälkeen edetään kolmessa vaiheessa: Koulutus, tutor-toiminnan käynnistäminen ja testaus. Hankeaikataulun (syksy 2017-kevät 2020) puitteissa testauksiin ja koulutuksiin liittyvät ajankohdat sovitaan yrityksen aikatauluihin sopiviksi. Toiminnot järjestetään yrityksen omissa tiloissa.

Hankkeeseen voi tutustua osoitteessa: digitutor.utu.fi

ESR-rahoitteinen Työelämän digitaitoja tutor-mallilla -hanke toteutetaan Turun yliopiston koulutussosiologian tutkimuskeskuksen (RUSE) sekä Työväen Sivistysliiton (TSL) yhteistyönä. Avainsanat: IT-taidot, osaamisen kehittäminen, tulevaisuuden työelämä, digitalisaatio