Hanketoimijat

RUSE on maan johtava yhteiskuntatieteellistä koulutustutkimusta tekevä tutkimuslaitos ja myös kansainvälisesti laajasti tunnettu. Koulutussosiologian tutkimuskeskuksen (RUSE) missio on tuottaa kansainvälisesti korkealaatuista yhteiskuntatieteellistä tutkimusta koulutuksesta ja tutkimuksesta, erityisesti korkeakoulutuksesta, koulutuspolitiikasta sekä koulutuksen ja työelämän välisistä suhteista. RUSE:lla on kokemusta digitaalisiin oppimisympäristöihin liittyvien teknisten, interaktiivisten oppimis- ja testialustojen kehittämisestä. RUSE:ssa kehitettyä ICT-taitojen testiä on sovellettu niin kaupan alalla kuin peruskoulussa ja lukiossa oppilaiden ja opettajien digitaitojen mittaamisessa.

Hankekoordinaattori

Koulutussosiologian tutkimuskeskus, RUSE

Turun yliopisto

Tehtävä Digitutor-hankkeessa: Koordinaattori/projektitutkija

eeva-leena.alanne@utu.fi

+358 50 3497850

Olen Alanne Eeva-Leena, osaamisen hallintaan perehtynyt Kasvatustieteen maisteri (KM) ja yo-datanomi. Painotin yliopisto-opinnoissani henkilöstönkehittämistä ja osaamisen hallintaa. Myöhemmin olen tutkinut mm. työntekijöiden työelämässä onnistumisia ja koostanut aiheesta verkkokoulutusmateriaalia. Työelämätaustani sijoittuu monilta osin startup-yrityksiin, joissa toiminnan koordinointi on ollut keskeisin roolini.

Digitutor-hankkeessa yhdistän tietoteknistä osaamistani, tutkimuksen suorittamistaitoja ja liike-elämän tuntemusta. Olen kiinnostunut osaamisen kehittämisestä työhyvinvoinnin näkökulmasta. Osaamattomuus omassa työssä luo työpahoinvointia ja osaamista kehittämällä voidaan luoda sellaista hyvinvointia, joka sujuvoittaa arkea ja työtehtävistä suoriutumista. Haluan osaltani olla edistämässä digitaitojen oppimista ja yritysten toiminnan tehostumista. Mitä paremmin henkilöstö hallitsee ICT-taidot, sitä paremmin he kykenevät vastaanottamaan digitalisaation tuomia muutoksia. Hankkeessa roolini on toimia ensisijaisesti koordinaattorina. Tehtäviini kuuluvat hankkeen markkinointi, sisällön- ja materiaalintuotanto, yhteydenpito sidosryhmiin sekä osallistuminen tutkimuksen tekoon ja testin suunnitteluun. Kaikissa hankkeeseen liittyvissä kysymyksissä voitte kääntyä puoleeni!

Olen Loretta Saikkonen, koulutukseltani kasvatustieteen maisteri (KM). Olen työskennellyt Koulutussosiologian tutkimuskeskuksessa erilaisissa tutkimusprojekteissa noin kymmenen vuoden ajan. Digitutor-hankkeessa osallistun digitestin suunnitteluun ja kirjoitan testistä saaduista tutkimustuloksista tieteellisiä tutkimuksia yhdessä muiden tutkijoiden kanssa. Minua kiinnostaa, miten metallialan työntekijät hallitsevat tietotekniikan eri osa-alueita ja voidaanko tutor-koulutuksella vaikuttaa henkilöstön osaamistasoa nostavasti. Keräämme hankkeessa myös muuta kuin digitestistä kertyvää aineistoa. Esimerkiksi haastattelut, kyselyt ja palautelomakkeet ovat arvokasta tutkimusmateriaalia. Tutkimusaineistoa kerätään uuden tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Testattavat saavat aina tietää, mihin kerättävää aineistoa käytetään ja henkilöiden sekä yritysten anonymisoinnista pidetään hyvää huolta.

Tutkija

Koulutussosiologian tutkimuskeskus, RUSE

Turun yliopisto

Tehtävä Digitutor-hankkeessa: Tutkija

lorgal@utu.fi

Työväen Sivistysliitto TSL on kaksikielinen vapaan sivistystyön järjestö, joka tarjoaa koulutusta aikuisväestölle. TSL rohkaisee elinikäiseen oppimiseen ja aktiiviseen osallisuuteen kansalaisyhteiskunnassa. TSL edistää toiminnallaan demokratiaa, yhteiskunnallista ja sivistyksellistä tasa-arvoa sekä suvaitsevaisuutta yhteistyössä jäsenjärjestöjensä ja yhteistyökumppaniensa kanssa. TSL:n koulutus- ja kulttuuritapahtumissa on vuosittain noin 150 000 osallistujaa. TSL:lla on osaava koulutushenkilöstö sekä laaja asiantuntija- ja kouluttajaverkosto. TSL:lla on yli 10 vuoden kokemus tieto- ja viestintätekniikan alan kouluttamisesta.

Kouluttaja

Työväensivistysliitto, TSL

Tehtävä hankkeessa: Digitutor-kouluttaja

julia.nurmi@tsl.fi

Olen Julia Nurmi, olen toiminut viisitoista vuotta kouluttajana Työväen Sivistysliitossa. Vuosien aikana olen opettanut paljon ihmisiä ja osallistunut erilaisiin projekteihin ja hankkeisiin. Viimeisin hanke, ICT-taidot kaupan alalla, paljasti jälleen kerran, kuinka tärkeää tietotekninen osaaminen on työelämässä ja myös sen, että taidoissa on kehittämisvaraa.  Olen tyytyväinen, että voin jatkaa kouluttamista hankkeessa Digitutor – Työelämän digitaitoja tutormallilla ja toivon, että saadaan yhdessä osaavampia työntekijöitä työpaikalle ja annetaan ennen kaikkea uusia työkaluja ja mahdollisuuksia toimia.

Koulutukseltani olen datanomi. Olen suorittanut aikuiskasvatustieteen perusopintoja ja osallistunut lukuisiin alani täydennyskoulutuksiin.

Muutin Pietarista Suomeen vuonna 1993. Opiskelin Pietarin valtiollisessa yliopistossa pääaineena biologiaa. Tietotekniikka oli aina minua lähellä, lapsuudessa tietokoneen osat olivat leluna, nuoruudessa toimin atk-operaattorina ja -tukihenkilönä.

Työni on erittäin palkitsevaa ja monipuolista. Nautin työstäni, vaikka se onkin hektistä ja välillä tuntuu, etteivät vuorokauden tunnit riitä. Haluan, että työni edesauttaa muita. Paras palkkio työstäni on oppilas, joka on mennyt elämässä eteenpäin opiskelujen jälkeen.

Olen ammattitaitoinen ja kannustava kouluttaja. Minusta vuorovaikutus oppilaan kanssa on tärkeää. Koulutuksessa opitaan aina molemmat, mutta eri asioita.

Pidän ihmisistä ja elämästä. Olen kolmen tytön äiti. Lukeminen, liikunta, käsityöt, pianonsoitto, lasten kanssa oleminen ja nuorimman harrastukset vievät suurimman osan vapaa-ajastani.

Elämä on elämistä varten, ja se sujuu paremmin, jos laitteet helpottavat arkipäivääsi.

Olen Mika Ukkonen, koulutukseltani ammatillinen opettaja. Nuorena sällinä aloitin työnteon juuri konepajalta. Nyt olen työskennellyt Työväen Sivistysliitossa tietotyön suunnittelijana parikymmentä vuotta, kehittäen organisaatioiden tieto- ja viestintätekniikan osaamista. Digitutor-hankkeessa osallistun Mikkelin seudun koulutuksiin ja konsultointeihin. Minua kiinnostaa, miten organisaation työtehoa saadaan parannettua tutor-mallien avulla. Tietotekniikan soveltaminen työhön on aina työpaikkakohtaisesti räätälöityä ja siihen ei pystytä koulutusta osoittamaan. Tutorointi, vanhempana työntekijänä toimiminen, hiljaisen tiedon siirto kahvipöydissä ovat kaikki niitä välineitä joita työnantajan tarjoaman koulutuksen lisäksi tarvitaan. Kireiden aikataulujen ja tulostavoitteiden ristipaineessa on tärkeää pystyä tarvittaessa hyödyntämään tietotekniikkaa. Työntekijän ja työnantajan turva on osaavien työntekijöiden verkosto.

 

Kouluttaja

Työväensivistysliitto, TSL

Tehtävä hankkeessa: Digitutor-kouluttaja

mika.ukkonen@tsl.fi

RUSE ja TSL tekevät yhteistyötä Digitutor-hankkeessa

Hanketuki

Autamme kaikissa hankkeeseen liittyvissä asioissa.

Tutkimus

Tutkimuksen avulla tuemme tiedolla johtamista.

Koulutus

Kouluttamalla kehitämme osaamista.

= ICT-taitoja tuotantoon

Työtapoja voidaan kehittää ja tehostaa, kun henkilöstön ICT-taidot kohenevat. Työhyvinvointi kasvaa, kun huoli osaamattomuudesta ei hidasta työskentelyä. Henkilöstö on valmiimpi vastaanottamaan uusia digitalisaation tuomia mahdollisuuksia.