Hanketoimijat

 

 

RUSE on maan johtava yhteiskuntatieteellistä koulutustutkimusta tekevä tutkimuslaitos ja myös kansainvälisesti laajasti tunnettu. Koulutussosiologian tutkimuskeskuksen (RUSE) missio on tuottaa kansainvälisesti korkealaatuista yhteiskuntatieteellistä tutkimusta koulutuksesta ja tutkimuksesta, erityisesti korkeakoulutuksesta, koulutuspolitiikasta sekä koulutuksen ja työelämän välisistä suhteista. RUSE:lla on kokemusta digitaalisiin oppimisympäristöihin liittyvien teknisten, interaktiivisten oppimis- ja testialustojen kehittämisestä. RUSE:ssa kehitettyä ICT-taitojen testiä on sovellettu niin kaupan alalla kuin peruskoulussa ja lukiossa oppilaiden ja opettajien digitaitojen mittaamisessa.

Työväen Sivistysliitto TSL on kaksikielinen vapaan sivistystyön järjestö, joka tarjoaa koulutusta aikuisväestölle. TSL rohkaisee elinikäiseen oppimiseen ja aktiiviseen osallisuuteen kansalaisyhteiskunnassa. TSL edistää toiminnallaan demokratiaa, yhteiskunnallista ja sivistyksellistä tasa-arvoa sekä suvaitsevaisuutta yhteistyössä jäsenjärjestöjensä ja yhteistyökumppaniensa kanssa. TSL:n koulutus- ja kulttuuritapahtumissa on vuosittain noin 150 000 osallistujaa. TSL:lla on osaava koulutushenkilöstö sekä laaja asiantuntija- ja kouluttajaverkosto. TSL:lla on yli 10 vuoden kokemus tieto- ja viestintätekniikan alan kouluttamisesta.