Työelämän digitaitoja-tutormallilla

Hankkeen tavoitteet ja päämäärät

Digitutor-hankkeessa kehitetään työpaikkojen omista työntekijöistä tutoreita, jotka avustavat työkavereitaan IT-haasteissa. Digitalisaation myötä, työntekijät tulevat enenevissä määrin tarvitsemaan IT-taitoja. Osallistuminen hankkeeseen on yrityksille maksutonta. Kohderyhmään kuuluvat lähinnä Varsinais-Suomen ja Etelä-Savon alueiden metalli-, konepaja- ja kemianteollisuuden tuotannon työntekijät, tosin myös muilta toimialoilta on mahdollista osallistua. Yritys voi sopia yhteistyöstä hankekoordinaattorin kanssa, jonka jälkeen edetään kolmessa vaiheessa: Koulutus, tutor-toiminnan käynnistäminen ja testaus. Hankeaikataulun (syksy 2017-kevät 2020) puitteissa testauksiin ja koulutuksiin liittyvät ajankohdat sovitaan yrityksen aikatauluihin sopiviksi. Toiminnot järjestetään yrityksen omissa tiloissa.

 

Kehittyvä osaaminen

Pyrimme kohentamaan IT-taitoja. Hanke tarjoaa koulutustilaisuuden työntekijöille, jotka kouluttautuvat toimihenkilöitä harvemmin.

 

 

Hyvä arki

Pyrimme arjen sujuvoittamiseen, työhyvinvoinnin luomiseen ja yhteistyön tukemiseen.

 

 

Valmiina tulevaisuuteen

Pyrimme valmistelemaan työntekijöitä digitalisaatioon, helpottamaan tulevia perehdytyksiä ja mahdollistaa uralla etenemistä. Digitalisaation myötä, työntekijät tulevat enenevissä määrin tarvitsemaan IT-taitoja.

 

Kohderyhmä

Kohderyhmään kuuluvat Varsinais-Suomen ja Etelä-Savon alueiden PK-yritysten metalli-, konepaja- ja kemianteollisuuden tuotannon työntekijät, tosin myös muilta teollisuudenaloilta on mahdollista osallistua.

Vaiheet

Yritys voi sopia yhteistyöstä hankekoordinaattorin kanssa, jonka jälkeen edetään kolmessa vaiheessa: Koulutus, Tutor-toiminnan käynnistäminen ja IT-taitojen testaus. Osallistuminen hankkeeseen on yritykselle maksutonta. (Lue lisää vaiheista)

Koulutus

Lähipäivä

9.00 – 12.15

Yrityksen tilat

Koulutus

Lähipäivä

9.00 – 12.15

Yrityksen tilat

Koulutus

Lähipäivä

9.00 – 12.15

Yrityksen tilat

Koulutus

Lähipäivä

9.00 – 12.15

Yrityksen tilat

Tutor-toiminta

Käynnistetään

yrityksen tiloissa

Testaus

Yrityksen tiloissa

n. 20 min/työntekijä

 

Koulutus

Etäopiskelu

Yrityksen tilat

 

Koulutus

Etäopiskelu

Yrityksen tilat

 

Koulutus

Etäopiskelu

Yrityksen tilat

 

Koulutus

Etäopiskelu

Yrityksen tilat

 

Tutor-toiminta

Loppuarviointi

yrityksen tiloissa.

Hanketoimijat

ESR-rahoitteinen Työelämän digitaitoja tutor-mallilla -hanke toteutetaan Turun yliopiston koulutussosiologian tutkimuskeskuksen (RUSE) sekä Työväen Sivistysliiton (TSL) yhteistyönä. (Lue lisää hanketoimijoista)

Aikataulu

Meillä on ilo ilmoittaa, että voimme jatkossa palvella teitä vieläkin paremmin!

Tuotannon työntekijöiden tietotekniikka- ja ohjaustaitoja kehittävä Digitutor-koulutus on saatavissa nyt yrityksenne omiin tiloihin.

Voitte yhdessä kouluttajan kanssa sopia teille soveltuvat kurssipäivät, jolloin hän saapuu pitämään koulutusta työpaikallenne.

Koulutuksen sisältö

Laitteen käyttö ja tiedonhallinta

Sisältö:

– Laitteiden peruskäyttö
– Tiedon tuottaminen ja hallinta
– Yhteinen työskentely ja jakaminen verkossa

Tietoturva ja tietosuoja

Sisältö:

– Yrityksen toimintakulttuuri
– Tietoturvan aakkoset
– Tietosuojan merkitys
– Tekijänoikeudet

Oppiminen ja ohjaaminen

Sisältö:

– Minä oppijana
– Minä ohjaajana
– Työskentely verkossa
– Tiedonhaku

Viestintä ja vuorovaikutus

Sisältö:

– Sähköposti ja kalenterit
– Viestintä- ja esitysvälineitä
– Esittämisen taito

Digitutorit pääsevät opiskelemaan opetus- ja ohjaustaitoja, joiden avulla he voivat tukea työkavereitaan heidän ICT-haasteissa. Tutorit opiskelevat myös tiedonhakutaitoja, jolloin heillä on hyvät valmiudet löytää vastauksia esiin tulleisiin kysymyksiin. Koulutuksessa keskiössä ovat tietoturvaan sekä tietosuojaan liittyvät asiat. Oppiessaan ymmärtämään tiedon säilyttämiseen, lähettämiseen ja vastaanottamiseen liittyviä riskejä, voi digitutor luoda tietoturvallisia toimintatapoja työpaikalleen. Tehokas työskentely pohjautuu usein laitteiden hyvään tuntemukseen ja hallintaan. Digitutor-hankkeen yksi päämäärä on hyvän arjen luominen, siksi koulutuksessa opiskellaan tietokoneiden, tablettien ja älypuhelimien tehokasta käyttöä, jolloin omaa ja toisten työskentelyä voi nopeuttaa IT-ratkaisuilla. Yhdistäessään koulutuksessa kehittyneitä IT-taitojaan ja omaa työkokemustaan, voi tutor kehittää uusia työskentelytapoja työpaikalleen. Digitutorien koulutukseen sisältyvät myös viestintä- ja vuorovaikutustaitojen opiskelu, jolloin tutorit pääsevät oppimaan sähköpostiviestintää ja tutustumaan verkossa oleviin esitysvälineisiin.

Ota yhteyttä!

 

Hankekoordinaattori

Alanne Eeva-Leena

Koordinaattori on sinuun pian yhteydessä
viestisi lähettämisen jälkeen!

Puhelin

+358 (0) 50 3497850

Sähköposti

eeva-leena.alanne@utu.fi