Työelämän digitaitoja-tutormallilla

Hankkeen tavoitteet ja päämäärät

Hankkeen tavoitteena on kehittää työpaikkojen omista työntekijöistä tutoreita, jotka avustavat työkavereitaan ICT-haasteissa. Työntekijät, jotka hallitsevat työvälineet, kykenevät käsittelemään tietoa, osaavat hakea tietoa, ymmärtävät tietoturvaan liittyvät asiat ja tietävät viestinnästä, ovat kehittyneitä ICT-osaajia.

 

Kehittyvä osaaminen

Pyrimme vaikuttamaan puutteellisiin ICT-taitoihin, koulutuksen epätasa-arvoiseen jakautumiseen ja uuden osaamisen myötä syntyvien kehitysideoiden muodostumiseen.

 

Hyvä arki

Pyrimme arjen sujuvoittamiseen, kuten ajan säästämiseen, sekä työhyvinvoinnin luomiseen ja yhteistyön tukemiseen.

 

Valmiina tulevaisuuteen

Pyrimme valmistautumaan digitalisaatioon, tulevien perehdytysten helpottamiseen ja uralla etenemisen mahdollistamiseen. Digitalisaation myötä, työntekijät tulevat enenevissä määrin tarvitsemaan ICT-taitoja.

Kohderyhmä

Kohderyhmään kuuluvat Varsinais-Suomen ja Etelä-Savon alueiden PK-yritysten metalli-, konepaja- ja kemianteollisuuden tuotannon työntekijät, tosin myös muilta teollisuudenaloilta on mahdollista osallistua.

Vaiheet

Yritys voi sopia yhteistyöstä hankekoordinaattorin kanssa, jonka jälkeen edetään kolmessa vaiheessa: Koulutus, Tutor-toiminnan käynnistäminen ja ICT-taitoje testaus. Osallistuminen hankkeeseen on yritykselle maksutonta. (Lue lisää vaiheista)

Koulutus

Lähipäivä

9.00 – 12.15

Yrityksen tilat

Koulutus

Lähipäivä

9.00 – 12.15

Yrityksen tilat

Koulutus

Lähipäivä

9.00 – 12.15

Yrityksen tilat

Koulutus

Lähipäivä

9.00 – 12.15

Yrityksen tilat

Tutor-toiminta

Käynnistetään

yrityksen tiloissa

Testaus

Yrityksen tiloissa

n. 20 min/työntekijä

 

Koulutus

Etäopiskelu

Yrityksen tilat

 

Koulutus

Etäopiskelu

Yrityksen tilat

 

Koulutus

Etäopiskelu

Yrityksen tilat

 

Koulutus

Etäopiskelu

Yrityksen tilat

 

Tutor-toiminta

Loppuarviointi

yrityksen tiloissa.

Hanketoimijat

ESR-rahoitteinen Työelämän digitaitoja tutor-mallilla -hanke toteutetaan Turun yliopiston koulutussosiologian tutkimuskeskuksen (RUSE) sekä Työväen Sivistysliiton (TSL) yhteistyönä. (Lue lisää hanketoimijoista)

Aikataulu

Meillä on ilo ilmoittaa, että voimme jatkossa palvella teitä vieläkin paremmin!

Tuotannon työntekijöiden tietotekniikka- ja ohjaustaitoja kehittävä Digitutor-koulutus on saatavissa nyt yrityksenne omiin tiloihin.

Voitte yhdessä kouluttajan kanssa sopia teille soveltuvat kurssipäivät, jolloin hän saapuu pitämään koulutusta työpaikallenne.

Koulutuksen sisältö

Laitteen käyttö ja tiedonhallinta

Sisältö:

– Laitteiden peruskäyttö
– Tiedon tuottaminen ja hallinta
– Yhteinen työskentely ja jakaminen verkossa

Tietoturva ja tietosuoja

Sisältö:

– Yrityksen toimintakulttuuri
– Tietoturvan aakkoset
– Tietosuojan merkitys
– Tekijänoikeudet

Oppiminen ja ohjaaminen

Sisältö:

– Minä oppijana
– Minä ohjaajana
– Työskentely verkossa
– Tiedonhaku

Viestintä ja vuorovaikutus

Sisältö:

– Sähköposti ja kalenterit
– Viestintä- ja esitysvälineitä
– Esittämisen taito

Digitutorit pääsevät opiskelemaan opetus- ja ohjaustaitoja, joiden avulla he voivat tukea työkavereitaan heidän ICT-haasteissa. Tutorit opiskelevat myös tiedonhakutaitoja, jolloin heillä on hyvät valmiudet löytää vastauksia esiin tulleisiin kysymyksiin. Koulutuksessa keskiössä ovat tietoturvaan sekä tietosuojaan liittyvät asiat. Oppiessaan ymmärtämään tiedon säilyttämiseen, lähettämiseen ja vastaanottamiseen liittyviä riskejä, voi digitutor luoda tietoturvallisia toimintatapoja työpaikalleen. Tehokas työskentely pohjautuu usein laitteiden hyvään tuntemukseen ja hallintaan. Digitutor-hankkeen yksi päämäärä on hyvän arjen luominen, siksi koulutuksessa opiskellaan tietokoneiden, tablettien ja älypuhelimien tehokasta käyttöä, jolloin omaa ja toisten työskentelyä voi nopeuttaa IT-ratkaisuilla. Yhdistäessään koulutuksessa kehittyneitä IT-taitojaan ja omaa työkokemustaan, voi tutor kehittää uusia työskentelytapoja työpaikalleen. Digitutorien koulutukseen sisältyvät myös viestintä- ja vuorovaikutustaitojen opiskelu, jolloin tutorit pääsevät oppimaan sähköpostiviestintää ja tutustumaan verkossa oleviin esitysvälineisiin.

Ota yhteyttä!

 

Yhteydenotto - ilmoittautuminen

Hankekoordinaattori

Alanne Eeva-Leena

 

Koordinaattori on sinuun pian yhteydessä
viestisi lähettämisen jälkeen!

Puhelin

050 349 7850

Sähköposti

eeva-leena.alanne@utu.fi