Digitutor-koulutuksen kurssisisältö

 

ICT-taitojen kehittämiseen tähtäävä koulutus muodostuu neljästä osa-alueesta​

Laitteen käyttö ja tiedonhallinta

Sisältö:

– Laitteiden peruskäyttö
– Tiedon tuottaminen ja hallinta
– Yhteinen työskentely ja jakaminen verkossa

Tietoturva ja tietosuoja

Sisältö:

– Yrityksen toimintakulttuuri
– Tietoturvan aakkoset
– Tietosuojan merkitys
– Tekijänoikeudet

Oppiminen ja ohjaaminen

Sisältö:

– Minä oppijana
– Minä ohjaajana
– Työskentely verkossa
– Tiedonhaku

Viestintä ja vuorovaikutus

Sisältö:

– Sähköposti ja kalenterit
– Viestintä- ja esitysvälineitä
– Esittämisen taito

Digitutorᶧ-hankkeessa kehitämme PK-yritysten omista työntekijöistä tutoreita, jotka avustavat työkavereitaan työtehtävien digitalisaation tuomissa haasteissa. Hankkeen avulla pyritään kehittämään tuotannon työntekijöiden osaamista, luomaan hyvää arkea ja valmistautumaan tulevaisuuteen. Tavoitteena on, että koulutettavat tutorit oppivat käyttämään työvälineohjelmia, kykenevät käsittelemään ja hakemaan tietoa, ymmärtävät tietoturvaan liittyviä asioita sekä kehittyvät viestinnässä.

Kurssin suorittanut Digitutor

Osaa ICT-taitojen perusteita, kuten:

– hyödyntää eri vuorovaikutusvälineitä

– käsitellä sähköisiä asiakirjoja

– luoda taulukoita

– laatia ohjemateriaaleja työvaiheista

– tunnistaa omat oppimiskeinonsa

– työskennellä verkossa

– hakea tietoa tehokkaasti

– huomioida tietosuoja-asetuksen

– esittää ja jakaa hankkimaansa tietoa

Lisäksi toimia ohjaajana!

V

E

R

K

K

O

K

U

R

S

S

I

T

Verkkokurssin tavoitteena on, että koulutuksen jälkeen osaat tehdä tarkoituksenmukaisia tiedonhakulausekkeita, käyttää erilaisia tietolähteitä sekä arvioida saatuja hakutuloksia kriittisesti.

Verkkokurssin sisältöä pääsevät katsomaan vain Digitutorit.