Digitutor-koulutuksen kurssisisältö

 

IT-taitojen kehittämiseen tähtäävä koulutus muodostuu neljästä osa-alueesta

Laitteen käyttö ja tiedonhallinta

Sisältö:

 • Käyttöjärjestelmä 
 • Laitteet
 • Tallentaminen 
 • Tulostaminen 
 • Resurssienhallinta (tiedostojen kopiointi, siirto, poistaminen ja etsintä) 
 • Yhteinen työskentely ja jakaminen verkossa

 

Tietoturva ja tietosuoja

Sisältö:

 • Tietoturva
  • Yrityksen toimintakulttuuri 
  • Varmuuskopiointi 
  • Tekniset tekijät 
  • Inhimilliset tekijät
  • Organisatoriset tekijät 
 • Tietosuoja 
  • Tietosuoja-asetus 
  • Verkkojalanjäljet 
 • Tekijänoikeudet 

 

Oppiminen ja ohjaaminen

Sisältö:

 • Ajankäyttö
 • Oppimispäiväkirja
 • Tunnista tapasi oppia
 • Tunnista tapasi ohjaa
 • Tunne omat voimavarat ja heikkoudet
 • Oppimisvaikeudet, tunnistaminen, mistä apua?  
 • Muistaminen? Muistiinpanot? 
 • Portfolio itsearvioinnin tukena  
 • Hakuprosessi

 

Viestintä ja vuorovaikutus

Sisältö:

 • Sähköposti 
 • Kalenteri 
 • Yhteiset kalenterit 
 • Pikaviestimet  
 • Skype/WhatsApp
 • PowerPoint 
 • SlideShare 
 • Minä esiintyjänä 

 

Digitutorᶧ-hankkeessa kehitämme PK-yritysten omista työntekijöistä tutoreita, jotka avustavat työkavereitaan työtehtävien digitalisaation tuomissa haasteissa. Hankkeen avulla pyritään kehittämään tuotannon työntekijöiden osaamista, luomaan hyvää arkea ja valmistautumaan tulevaisuuteen. Tavoitteena on, että koulutettavat tutorit oppivat käyttämään työvälineohjelmia, kykenevät käsittelemään ja hakemaan tietoa, ymmärtävät tietoturvaan liittyviä asioita sekä kehittyvät viestinnässä.

Kurssin suorittanut Digitutor osaa:

– hyödyntää eri vuorovaikutusvälineitä

– käsitellä sähköisiä asiakirjoja

– luoda taulukoita

– laatia ohjemateriaaleja työvaiheista

– tunnistaa omat oppimiskeinonsa

– työskennellä verkossa

– hakea tietoa tehokkaasti

– huomioida tietosuoja-asetuksen

– esittää ja jakaa hankkimaansa tietoa

– toimia ohjaajana

Oppimispäiväkirja

Päiväkirjaa pidetään Googlen pilvipalvelussa kouluttajan ohjeistamalla tavalla. Päiväkirjan tarkoituksena on peilata osaamistasi säännöllisesti. Merkintöjen avulla sinulle muodostuu kokonaiskuva etenemisestäsi ja siihen liittyvistä kysymyksistä tai ideoista. Samalla huomaat pohtineesi oppimiasi asioita kriittisesti suhteessa omiin tavoitteisiisi. Ajatuksena on pakottaa pohtimaan omaa tekemistään ja osaamistaan. Opettajan rooli päiväkirjan seuraamisessa on ohjaaminen oikealle tielle tai yleensä vaan iloisen opiskelun edistymisen seuraaminen.

Merkinnän sisältö voi olla teksti, taulukko, esitys tai vaikkapa ääni- tai videopätkä.

Kirjoita tai muuten kerro päiväkirjaan yksinkertaisesti aihe mitä olet pohtinut tai kokenut. Lisää siihen muutamalla sanalla oma mielipiteesi. Tärkeää on että kirjaat säännöllisesti mietteitäsi.

Oppimispäiväkirja voi antaa ideoita myös oman portfolion eli osaamiskansion pitämiseen. Portfolio eroaa päiväkirjasta siten että sen tarkoituksena on koota ja esitellä osaamista. Se on eräänlainen ansioluettelon laajennus, mihin voit laittaa esille konkreettisia tekemiäsi töitä. Portfolion tekeminen on vapaaehtoista ylimääräistä tekemistä.

V

E

R

K

K

O

K

U

R

S

S

I

T

Verkkokurssin tavoitteena on, että koulutuksen jälkeen osaat tehdä tarkoituksenmukaisia tiedonhakulausekkeita, käyttää erilaisia tietolähteitä sekä arvioida saatuja hakutuloksia kriittisesti.

Digitutorien ohjauskokemuksia

Kuvaile antamaasi ohjausta yleisluontoisesti yhdellä tai kahdella lauseella, ilman tarkkoja yksityiskohtia tai henkilöiden nimiä.