Hankkeen esittely

Koulutussosiologian tutkimuskeskus (RUSE) ja Työväen sivistysliitto (TSL) tutkivat ja kehittävät syksyn 2017 ja kevään 2020 välisenä aikana teollisuuden eri toimialoilla suorittavaa työtä tekevien tieto- ja viestintätekniikan taitoja. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto (ESR).

Työelämän digitaitoja tutor-mallilla -hankkeen tarkoituksena on tuottaa tietoa työntekijöiden tieto- ja viestintätekniikan taidoista ja kehittää näitä taitoja työpaikoilla. Osaamista kartoitetaan RUSE:n kehittämällä digitaitotestillä. Digitaitojen vahvistamiseksi laaditaan tutor-malli, joka sisältää konkreettiset askeleet työntekijöiden digitaitojen testaamisesta, tutorien valinnasta ja kouluttamisesta aina tutor-toiminnan käynnistämiseen. Hankkeessa koulutettavat digitutorit opastavat työpaikoillaan muita työntekijöitä palvelujen, ohjelmistojen ja laitteiden käytössä. Tutor-malli pilotoidaan hankkeeseen osallistuvissa yrityksissä.

Hankkeessa

  • selvitetään millaisia digiosaamistarpeita teollisuudessa, erityisesti metalli-, konepaja-, ja kemianteollisuudessa on
  • kehitetään työntekijöiden tieto- ja viestintätekniikan perustaitojen kehittämiseen tähtäävä tutor-malli
  • koulutetaan digitutoreita ja pilotoidaan tutor-malli yrityksissä
  • pyritään vastaamaan digitalisaation tuomiin ammattirakenteiden muutoksiin digitaitoja kehittämällä
  • helpotetaan täydennyskoulutukseen hakeutumista ja sopeutumista muuttuviin työtehtäviin.

Hankkeeseen osallistuvat yritykset saavat tietoa henkilöstönsä digiosaamisen tasosta. Työntekijöiden kohentuneet digitaidot parantavat työn tuottavuutta yrityksissä. Vapaaehtoisen digitestin suorittaneet saavat testin tulokset ja tukea digitaitojen kehittämiseen työpaikalla.