Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Turun Yliopisto
Koulutussosiologian tutkimuskeskus RUSE
Itäinen Pitkäkatu 4 A 5 krs. (PharmaCity)
Koulutussosiologion tutkimuskeskus RUSE
FIN-20014 TURUN YLIOPISTO

2. Rekisterin yhteyshenkilö

Eeva-Leena Alanne, eeva-leena.alanne@utu.fi

3. Rekisterin nimi

Digitutor-sivuston rekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisteri toimii Digitutor-sivuston käyttäjien hallinnan tarvitsemien tietojen tietovarastona.

5. Rekisterin tietosisältö

Käyttäjätunnus, etunimi, sukunimi, yrityksen nimi, puhelinnumero, annetut lisätiedot ja sähköpostiosoite.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Käyttäjätiedot lisätään manuaalisesti käyttöoikeuksia myönnettäessä tai hyödyntäen sivuston yhteydenottolomakkeella lähetettyjä tietoja.

7. Tietojen luovutus ja siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterissä olevia tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Tietoja voidaan poikkeuksellisesti luovuttaa kolmansien osapuolien käyttöön lain tai viranomaisen vaatimuksesta. Tietoja ei luovuteta eikä siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojaus

Rekisteritiedot säilytetään parhaiden käytäntöjen, hyvän tietoturvallisuuden ja lainsäädännön vaatimusten mukaisesti ulkopuolisilta suojattuina. Tiedot ovat ainoastaan Turun yliopiston Digitutor-sivuston web hotellin ylläpitohenkilökunnan saatavissa ja niiden käyttäminen edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta. Käyttäjätunnukseen liitetään vain käyttäjän kannalta tarpeelliset oikeudet rekisteritietoihin.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Jokaisella rekisteriin liitetyllä henkilöllä on tarkastusoikeus omiin tietoihinsa. Jokaisella rekisteriin liitetyllä henkilöllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista tai tietojensa poistamista. Korjauspyyntö tulee toimittaa rekisterin yhteyshenkilölle.

10. Tietojen aikaväli ja päivitystiheys

Tietoja on kerätty vuodesta 2017.

11. Julkiset ja salassa pidettävät tiedot

Kaikki rekisterissä olevat tiedot ovat salaisia.