Työkalupakki

ICT-taitojen kehittämiseen tähtäävä koulutus muodostuu neljästä osa-alueesta.

Digitutorᶧ-hankkeessa kehitämme PK-yritysten omista työntekijöistä tutoreita, jotka avustavat työkavereitaan työtehtävien digitalisoitumiseen liittyvissä haasteissa. Hankkeen avulla pyritään kehittämään tuotannon työntekijöiden osaamista, luomaan hyvää arkea ja valmistautumaan tulevaisuuteen. Tavoitteena on, että koulutettavat tutorit oppivat käyttämään työvälineohjelmia, kykenevät käsittelemään ja hakemaan tietoa, ymmärtävät tietoturvaan liittyviä asioita sekä kehittyvät viestinnässä.